1.

متافیزیک زمان (نقد و بررسی استدلال مک‌تاگارت بر واقعی نبودن زمان)

صفحه 1-16
محمدعلی عبداللهی؛ فاطمه فرهانیان

2.

تفسیری از ماده اولی و بررسی آن در علم طبیعت ارسطو

صفحه 17-32
حمیدرضا محبوبی آرانی

3.

وجود مصداق ندارد: دیدگاه سهروردی در نفی تحقق عینی وجود و کاربست آن در قاعده «الحق ماهیته انیته»

صفحه 33-48
رضا اکبری

4.

تحلیل معنا شناختی واژه «آیکون»

صفحه 49-58
مرضیه پیراوی ونک

5.

واسازی به‌منزله یک استراتژی

صفحه 59-72
علی اصغر مصلح؛ پارسا خانقاه

6.

انسان‌شناسی در اندیشه کانت

صفحه 73-88
مرتضی روحانی راوری؛ سید حمید طالب زاده

7.

اشیاء کوانتومی: تعبیر سیگما برای مسألۀ اندازه‌گیری در مکانیک کوانتوم

صفحه 89-112
علیرضا منصوری؛ مهدی گلشنی؛ امیراحسان کرباسی زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب