1.

بررسی کمّی و کیفی رابطه بین معنویت، شادکامی و توانمندی حرفه‌ای اساتید

صفحه 1-22
محمد نجفی؛ آرزو عرفان

2.

تأثیرکاربرد نقشه‌های مفهومی بر درک دانش‌آموزان رشته ریاضی از توابع مثلثاتی

صفحه 23-52
ابراهیم ریحانی؛ شهرناز بخشعلی زاده؛ مریم استادی

3.

رابطه بین استنباط دانش‌آموزان از نگرش والدین به ریاضیات و متغیرهای فردی با نمره درس ریاضیات در دانش‌آموزان سال سوم راهنمایی شهر اصفهان

صفحه 53-76
ندا ملک پور؛ علیرضا بخشایش؛ احمد زندوانیان نایینی؛ افشین صلاحیان

4.

فراتحلیل تأثیر فرهنگ سازمانی براستقرار مدیریت دانش در سازمان‌های ایران (1391-1380) تفاوت‌های تحقیقات در روش، ابزار، نمونه‌گیری و تحلیل

صفحه 77-96
اشرف میرحیدری؛ احمد عابدی؛ رضا هویدا؛ علی سیادت

5.

رابطه بین سرمایه اجتماعی و عدالت سازمانی با تعهد سازمانی براساس مدل معادلات ساختاری در بین دبیران زن دبیرستانهای دخترانه شهر اصفهان

صفحه 97-120
محمدعلی نادی؛ حسین مولوی؛ بنت الهدا طغرایی

6.

همبستگی بین هوش هیجانی، هوش شناختی و سطوح پنجگانه آن با عملکرد شغلی مدیران سه دوره در منطقه لنجان اصفهان

صفحه 121-140
یدالله صفری دهنوی؛ احمد عابدی

7.

تبیین اهمال‌کاری تحصیلی بر اساس ابعاد سازش‌یافته و سازش‌نایافته کمال‌گرایی و جایگاه مهارگذاری

صفحه 141-168
محمدرضا تمنایی‌فر؛ فریبرز صدیقی ارفعی؛ زهرا مقدسین


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب