1.

واکاوی گفتمان سنت گرای سید حسین نصر

صفحه 1-32
علیرضا آقاحسینی

2.

مدرنیته و اندیشه احیاء گر: مروری بر اندیشه سیاسی سید قطب

صفحه 33-54
اردوان ارژنگ؛ حمداله اکوانی

3.

بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر بی تفاوتی سیاسی در دانشگاه اصفهان با استفاده از تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی گروهی G-AHP

صفحه 55-70
مسلم علی محمدی کمال آبادی؛ سمیه محمدی شاهیوردی؛ سید جواد امام جمعه زاده

4.

سیاستهای آتلانتیکی فرانسه در دوران ریاست جمهوری شیراک و سارکوزی

صفحه 71-88
منصوره حقیقی کفاش؛ سید مرتضی نوعی باغبان؛ سید جلال دهقانی فیروز آبادی

5.

تحلیلی ژئوپلیتیکی بر سیاست یکجانبه گرایی ایالات متحده آمریکا در منطقه خاورمیانه از منظر سازه انگاری

صفحه 89-102
افشین متقی

6.

بررسی جایگاه رمان در شناخت گفتمان سیاسی در ایران پس از انقلاب (مطالعه موردی1376-84)

صفحه 103-128
عاطفه فروغی؛ عاطفه فروغی؛ حسین مسعودنیا

7.

مولفه های قوام بخش شرق شناسی در اندیشه ادوارد سعید

صفحه 129-146
حمید نساج


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب