1.

تحلیل فراوانی تابع همگرایی شار رطوبت و منابع رطوبتی بارش سواحل جنوبی خزر

صفحه 1-14
مجید آزادی؛ ابوالفضل مسعودیان؛ حسنعلی غیور؛ حمید نوری

2.

پیوستها 51

صفحه 1-1

3.

جلد 51

صفحه 1-1

4.

تحلیل دیرینه اقلیم حوضه آبریز دریاچه دشت ارژن با تاکید بر فراوانی استراکودها

صفحه 15-24
زهراسادات حسینی؛ ماریا امیرزاده؛ حسن لشکری

5.

شبیه سازی بارش- رواناب با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی(مورد: حوضه آبخیز فریدن)

صفحه 25-40
فخری سادات فاطمی نیا؛ سید محمد حسینی؛ جواد خوشحال دستجردی

6.

بررسی ارتباط بین شاخص نوسان جنوبی (SOI) و بارش بازسازی شده زاگرس میانی

صفحه 41-54
قاسم عزیزی؛ محسن ارسلانی

7.

تحلیل فضایی و مکان یابی بهینه پارک‌های شهری با استفاده از GIS (مطالعه موردی: پارک‌های شهر آباده)

صفحه 55-74
مسعود تقوایی؛ حسین کیومرثی

8.

برآورد کمی ظرفیت برد گردشگری حاشیه زنجانرود

صفحه 75-92
تقی حیدری؛ ابوالفضل مشکینی؛ طاهره نعمتی

9.

تحلیل آماری و پیش‌بینی احتمال وقوع بادهای شدید و طوفانی استان کرمانشاه

صفحه 93-106
کوهزاد رئیس پور؛ احسان بیگ رضایی؛ تقی طاوسی

10.

برنامه‌ریزی و تخصیص بهینه منابع تولید کشاورزی در شرایط عدم قطعیت؛ کاربرد رهیافت چندهدفه برنامه‌ریزی آرمانی فازی

صفحه 106-128
عباس امینی؛ عباس امینی

11.

مطالعه ویژگیهای فضایی و زمانی بارش در ایران

صفحه 129-140
ابوالفضل نیستانی؛ محمود داودی؛ معصومه مقبل؛ فرحناز تقوی

12.

ارزیابی و اولویت‌بندی مولفه‌های آمیخته بازاریابی(P7) در توسعه توریسم روستایی (مطالعه موردی شهرستان‌های آمل و بابل)

صفحه 141-152
حمید برقی؛ حمید برقی؛ زینب کاظمی

13.

مدل سازی برآورد منطقه ای رسوب معلق در حوضه آبریز دره رود اردبیل

صفحه 153-178
مقصود خیام؛ رسول صمد زاده؛ عبدالرحیم فاضلی

14.

اولویت‌بندی و تحلیل راهبردی مکان بهینه احداث پارکینگ عمومی در شهرهای کوچک (مطالعه موردی: شهر سنقر)

صفحه 179-196
داود جمینی؛ داود جمینی؛ یوسف قنبری؛ یوسف قنبری؛ حسین کماسی

15.

ارزیابی راهبردی توسعه فعالیت‌های باغداری (مطالعه موردی بخش باغبهادران-شهرستان لنجان)

صفحه 197-214
احمد تقدیسی؛ هدایت اله نوری؛ احمد تقدیسی؛ هدایت اله نوری؛ عفت فتحی

16.

اثر مؤلفه‌های سلامت زیستی بر گرایش به مهاجرت در سکونتگاه‌های اقماری اصفهان

صفحه 215-228
رعنا شیخ بیگلو


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب