1.

جلد


2.

جلد و پیوستها

صفحه 0-1

3.

نقش ژئومورفولوژی در تشکیل و کیفیت سنگدانه‌ها در حوضه‌های پاطاق و قلعه شاهین

صفحه 1-16
شهرام بهرامی؛ محمدعلی زنگنه اسدی؛ کاظم بهرامی؛ رضا حسینی

4.

تحلیل اثرات تغییر اقلیم بر میزان آبدهی رودخانه مطالعه موردی: رودخانه ششپیر

صفحه 17-32
منوچهر فرج زاده

5.

بررسی کیفیت زندگی در شهرهای کوچک با تأکید بر بعد سلامت فردی و اجتماعی (مطالعه موردی: شهر نور، استان مازندران)

صفحه 33-50
مصطفی قدمی؛ سمانه معتمد

6.

بررسی سازند‌های مقر شهر توریستی سرعین با تأکید بر وضعیت توپوگرافی، تکتونیک و اقلیم جهت کاربری بهینه اراضی شهری با استفاده از GIS

صفحه 51-68
موسی عابدینی

7.

بررسی وضعیت گردشگری در شهر شیراز در راستای توسعه پایدار با استفاده از تکنیک SWOT

صفحه 69-88
محمدحسین سرایی؛ مسلم شمشیری

8.

مطالعه شرایط اقلیمی برای توسعه توریسم با استفاده از شاخص TCI(نمونه موردی استان آذربایجان شرقی)

صفحه 89-108
حجت‌اله یزدان‌پناه؛ مهدی عبداله زاده؛ لاله پورعیدی‌وند

9.

تحلیل تطبیقی شاخص‌های اشتغال شهری شهرستان‌های ایران

صفحه 109-128
علی زنگی آبادی؛ علیرضا رحیمی؛ سمانه مسیبی

10.

بررسی عوامل و شرایط درونی تخریب کتیبه بیستون کرمانشاه با استفاده از دستگاه رادار

صفحه 129-140
امجد ملکی

11.

شناسایی و محاسبه ظرفیت تحمل پهنه‌های مستعد توسعه اکوتوریسم در منطقه سبلان

صفحه 141-154
سعید موحدی؛ حامد امانی؛ سهند بنی‌کمالی

12.

سنجش عوامل مؤثر بر میزان اعتماد شهروندان به شهرداری؛ مورد مطالعه شهروندان شهر نیشابور

صفحه 155-170
جمال محمدی؛ مهدی زنگنه

13.

پهنه بندی تاریخ‌های کاشت ارقام گلرنگ بهاره در استان اصفهان

صفحه 171-182
طلعت یساری؛ جواد خوشحال؛ محمدرضا شهسواری

14.

ارزیابی روند توسعه فیزیکی شهر شیراز و تأثیر شرایط فیزیوگرافیک بر روی روند تغییرات کاربری اراضی

صفحه 183-200
زهرا روستا؛ سید مسعود منوری؛ مهدی درویشی؛ فاطمه فلاحتی؛ مریم مروتی

15.

تحلیل پراکنش مکانی خدمات شهری بر مبنای خواست مردم (مطالعه موردی: شهر استهبان)

صفحه 201-214
خدارحم بزی؛ ابوالفضل عبدالهی‌پور‌حقیقی

16.

تعیین محدوده‌های بیوکلیماتیک شهر مشهد بر مبنای دادهای ساعتی

صفحه 215-230
رضا اسماعیلی؛ مجید منتظری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب