1.

استفاده از DEM‌ در تحلیل مورفوتکتونیک فروچاله‌های کارستی توده پرآو ـ بیستون

صفحه 1-18
منصور جعفربیگلو؛ ابراهیم مقیمی؛ فرشاد صفری

2.

مقایسه کارآیی مدل‌های شبکه‌های عصبی مصنوعی و رگرسیون برای پیش‌بینی بار رسوب جریان مطالعه موردی حوضه آبخیز سمندگان

صفحه 19-34
عبداله سیف؛ عباسعلی ولی؛ محمدحسین رامشت؛ محمدحسین رامشت؛ عباسعلی ولی؛ رضا قضاوی؛ رضا قضاوی

3.

تبیین انگیزه‌های پیش روی زنان از فعالیت در بازارهای دوره‌ای محلی در استان گیلان

صفحه 35-52
محمدرضا رضوانی؛ مجتبی قدیری معصوم؛ مجتبی قدیری معصوم؛ سید حسن مطیعی-لنگرودی؛ آئیژ عزمی

4.

شبیه‌سازی احتمال وقوع لغزش در حوضه آبخیز جوانرود با مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) با تأکید بر ویژگی‌های مورفولوژی

صفحه 53-72
زهرا رحیم‌زاده؛ محمود علایی‌طالقانی

5.

تحلیل و طبقه‌بندی چند متغیره برای مدلسازی متغیرهای موثر بر شکل هندسی مخروط افکنه‌های دامنه شمالی کوهستان باقران (جنوب شهر بیرجند)

صفحه 73-90
مهدی ثقفی؛ ابوالقاسم امیر احمدی؛ مریم ربیعی؛ ابوالقاسم امیر احمدی

6.

تحلیلی بر وضعیت زیرساخت‌های گردشگری در شهر اصفهان(با تأکید بر هتل-ها)

صفحه 91-112
احمد شاهیوندی؛ حمیدرضا وارثی؛ مسعود تقوایی؛ حمیدرضا وارثی

7.

جایگاه کشت‌های دوم در اقتصاد نواحی روستایی (مطالعه موردی: دهستان دشت‌سر آمل)

صفحه 113-126
علی اکبر عنابستانی؛ حسن سیفی

8.

پتانسیل‌یابی منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی دشت شهرکرد)

صفحه 127-142
داریوش رحیمی؛ داریوش رحیمی

9.

تعیین عرصه‌های مناسب برای تغذیه مصنوعی بر پایه‌ی تلفیق روش‌های ANP و مقایسه زوجی در محیط GIS، مطالعه موردی دشت گربایگان فسا

صفحه 143-166
حسنعلی فرجی‌سبکبار؛ یوسف رفیعی؛ حسین نصیری؛ محمد حمزه؛ سمیه طالبی؛ یوسف رفیعی

10.

بررسی رابطه وضعیت پوشش گیاهی و میزان شیوع بیماری پوستی سالک جلدی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی سطح دشت یزد-اردکان

صفحه 167-178
غلامعلی مظفری؛ فاطمه بخشی‌زاده کلوچه؛ محمد غیبی

11.

مدلسازی محلات مسکونی مناسب شهر اردبیل به روش AHP در محیط GIS

صفحه 179-196
محمد آزادی مبارکی؛ فریدون بابایی اقدم؛ عقیل مددی

12.

ارزیابی شاخص‌های کمی و کیفی مسکن در سکونتگاه‌های غیر رسمی ایران مطالعه موردی جمشیدآباد خوی

صفحه 197-210
ابوالفضل مشکینی؛ ابوالفضل مشکینی؛ اکبر پرهیزکار؛ محمدرضا پورمحمدی؛ محمدرضا پورمحمدی؛ هادی حکیمی؛ مهدی پورطاهری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب