1.

تحلیل سینوپتیک یخبندان شدید، دیرهنگام و فراگیر فروردین ماه 1388

صفحه 1-14
قاسم عزیزی؛ علی حنفی؛ محسن سلطانی؛ موسی آقاجانی

2.

بررسی آستانه‌های توپوگرافیکی وتحلیل نقش نوع سازندهای سطحی در توسعه خندق‌ها در دامنه‌های کوهستان‌های نواحی نیمه خشک مطالعه موردی: حوضه شورچای

صفحه 15-34
مریم بیاتی‌خطیبی؛ معصومه رجبی؛ فریبا کرمی

3.

پهنه‌بندی میزان تغییرات اقلیمی از دیدگاه کشاورزی در دوره اقلیمی آینده مطالعه موردی: استان خراسان رضوی

صفحه 35-52
رضا اسماعیلی؛ امیر گندمکار؛ حسنعلی غیور

4.

مطالعه جابه جایی هسته‌های زمانی و مکانی دماهای حداقل در غرب و شمال غرب ایران

صفحه 53-68
بهلول علیجانی؛ پیمان محمودی؛ علی پناهی

5.

امکان سنجی توسعه گردشگری در نواحی روستایی از دیدگاه گردشگران(بخش کرگانرود شهرستان تالش)

صفحه 69-84
سید حسن مطیعی‌لنگرودی؛ ماهره نصرتی

6.

کاربردسامانه و مجموعه‌های فازی در پهنه بندی دمایی (استان چهارمحال و بختیاری)

صفحه 85-96
داریوش رحیمی؛ قدیر ولی‌پور؛ حجت‌اله یزدانپناه

7.

بررسی پایداری منابع بوم شناختی با استفاده از شاخص جای ‌پای بوم‌شناسی: مورد ایران

صفحه 97-106
محمدحسین سرایی؛ عبدالحمید زارعی فرشاد

8.

بررسی تأثیرات تراکم بر آسیب پذیری ناشی از زلزله در شهر اصفهان ( با رویکرد فازی )

صفحه 107-122
صفر قائدرحمتی؛ ایمان باستانی‌فر؛ لیلا سلطانی

9.

بررسی سینوپتیکی بارش‌های سنگین در جنوب ایران( مطالعه موردی بارش 31 دسامبر 1984 لغایت 4 ژانویه 1985 حوضه آبریز رودخانه دالکی)

صفحه 123-136
اکرم پرنده خوزانی؛ حسن لشکری

10.

تحلیل تغییرات سریهای دما و بارش شیراز طی دوره 2005-1951

صفحه 137-152
اشرف اسدی؛ علی حیدری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب