1.

تأثیر جهت دامنه‌های کوهستانی ایران بر تفاوت ارتفاع خط تعادل آب و یخ کواترنر

صفحه 1-12
مسعود معیری؛ محمدحسین رامشت؛ عبداله سیف؛ مجتبی یمانی؛ غلامحسن جعفری

2.

تحلیل نابرابری‌های درون منطقه‌ای توسعه در استان مازندران

صفحه 13-28
فرهنگ مظفر؛ یداله آقایی؛ مسعود تقوایی؛ رعنا شیخ بیگلو

3.

شناسایی تیپ‌های بارشی زاهدان به روش تحلیل خوشه‌ای

صفحه 29-44
حمید نظری پور؛ محمود خسروی

4.

تجزیه و تحلیل کیفیت زمانی و مکانی آبهای زیرزمینی جلگه میناب

صفحه 45-64
احمد نوحه گر؛ محمد مهدی حسین‌زاده؛ محمود حبیب‌الهیان

5.

استفاده از راهبردهای مناسب تکنیک SWOT در بهسازی و نوسازی بافت فرسوده مطالعه موردی محله سیروس تهران

صفحه 65-88
محمد اکبرپور سراسکانرود؛ احمد پوراحمد؛ اصغر عابدینی

6.

نقش عوامل طبیعی در پایداری سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی: شهرستان سبزوار)

صفحه 89-104
علی‌اکبر عنابستانی

7.

دیدگاه ساکنان روستای وکیل آباد نسبت به سودمندی گردشگری برای مردم محلی

صفحه 105-116
آئیژ عزمی؛ بهرام ایمانی؛ مرتضی محمدجانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب