1.

بررسی میزان اثربخشی مشارکت درمانجویان بر درمان سوء مصرف مواد

صفحه 1-18
سید احمد میرمحمدتباردیوکلایی؛ اکبر علیوردی نیا

2.

مطالعه ‏ای پدیدارشناسانه درباره تجربه زیسته مدیران زن در اصفهان

صفحه 19-41
فرشته قیصریه نجف آبادی؛ سعیده الهی دوست؛ علی ربانی خوراسگانی

3.

مطالعه رابطه‌ جهانی‌شدن فرهنگی با فردگرایی و جمع‏گرایی جوانان مورد مطالعه: شهر شیراز

صفحه 43-66
مازیار جعفری؛ لیلا پرنیان؛ لیلا پرنیان؛ بیژن خواجه‌نوری

4.

تبیین جامعه‌شناختی تأثیر شبکه­ اجتماعی فیس­بوک بر هویت قومی کاربران ترک در ایران

صفحه 67-84
الهام کیخایی؛ صمد عدلی‌پور؛ مسعود کیانپور

5.

نقش معیارهای اخلاقی در جامعه ‏شناسی کاربردی

صفحه 85-102
محمد تقی ایمان؛ اسنفدیار غفاری نسب

6.

بررسی رابطه چندگانه رفتار شهروندی سازمانی با رضایت از زندگی کارکنان دانشگاه اصفهان

صفحه 103-118
ستاره موسوی؛ محمدرضا عابدی؛ علی سیادت؛ سمیرا مرادزاده

7.

تبیینی بر همبستگی بین شدت استفاده از فیسبوک و سرمایه اجتماعی کاربران فیسبوک

صفحه 119-138
مهین شیخ انصاری؛ مهین شیخ انصاری؛ حمید عبداللهیان

8.

بررسی رابطه هویت سازمانی با سکوت سازمانی کارکنان مورد مطالعه کارکنان دانشگاه اصفهان

صفحه 139-162
طاهره آقاباباپور دهکردی؛ طاهره آقاباباپور دهکردی؛ علی نصر اصفهانی

9.

بررسی نظام واره مسائل معرفتی جامعه‏شناسی ایران با تأکید بر آراء پوپر و هابرماس

صفحه 163-188
پیمان پاک منش؛ جواد افشار کهن

10.

بررسی نگرش زنان به مشارکت ورزشی و عوامل اجتماعی - روانی مؤثر بر آن

صفحه 189-210
سعید کارگر؛ سیروس احمدی؛ سیروس احمدی

11.

بررسی رابطه فضای مجازی با مشارکت سیاسی: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه اصفهان

صفحه 211-226
مجید ملکان؛ محمود رهبر قاضی؛ حوا ابراهیمی‌پور؛ حسین هرسیج

12.

بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی سازمانی بر ارتقای سطح مدیریت دانش در سازمان بهزیستی استان یزد

صفحه 227-244
محبوبه زارعی؛ غلامرضا بردبار


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب