1.

بررسی تأثیر بهزیستی روانی بر رضایتمندی زناشویی زنان: مورد مطالعه زنان متأهل نجف آباد و فولادشهر

صفحه 1-24
محمد تقی ایمان؛ زهرا یادعلی جمالویی

2.

تجارب مدیریت احساسات در نظام مراقبت‌های پزشکی (مطالعه موردی شهر تورنتو)

صفحه 25-52
مسعود کیانپور

3.

عوامل اجتماعی مؤثر در شکل‌گیری تصویر بدن (مطالعه موردی زنان شهر اصفهان)

صفحه 53-66
منصور حقیقتیان؛ عادله کاوه زاده؛ محمود کیوان آرا

4.

تأثیر پایگاه اجتماعی- اقتصادی بر اقتدارگرایی

صفحه 67-84
نصراله پورافکاری؛ بهزاد حکیمی نیا؛ آرش حیدری؛ شهروز فروتن کیا

5.

تحلیلی بر وضعیت کودکان خیابانی و کار در شهر اصفهان

صفحه 85-102
سیدعلیرضا افشانی؛ عباس عسگری ندوشن؛ محمد حیدری؛ محمد نوریان نجف آبادی

6.

بررسی عوامل اجتماعی ـ روان‌شناختی مؤثر بر مشارکت سیاسی استادان دانشگاه مورد مطالعه: دانشگاه اصفهان

صفحه 103-124
حسین مسعودنیا؛ نجات محمدی فر؛ گلمراد مرادی؛ عاطفه فروغی

7.

بررسی برخی عوامل اجتماعی مؤثر بر فساد اداری (مورد مطالعه: سازمان‌های اداری شهر یزد)

صفحه 125-142
منصور حقیقتیان؛ سمیه کریمی زاده؛ جواد نظری

8.

بررسی‌ تفاوت‌های سبک زندگی گروه‌های‌ شهری و روستایی در ارتباط با جهانی‌شدن فرهنگی‌ مطالعه موردی: اصفهان و روستاهای آن

صفحه 143-164
محمد نجارزاده

9.

بررسی رابطه بین رضایت شغلی و نشاط اجتماعی در دبیران مقطع متوسطه شهر جیرفت

صفحه 165-188
اکبر زارع شاه آبادی؛ رحمت اله ترکان؛ محمود حیدری

10.

بررسی میزان امید به آینده در بین دانشجویان و عوامل موثر بر آن

صفحه 189-206
محمد باقر علیزاده اقدم


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب