1.

شناسنامه


2.

جلد

صفحه 0-1

3.

بررسی همزمانی پرفشار دریای سیاه و رخداد بارش روزانه در ایران زمین

صفحه 1-16
سعید موحدی؛ سید ابوالفضل مسعودیان

4.

مشارکت شوراهای اسلامی روستایی در حفاظت از منابع طبیعی: مطالعه‌ای در مناطق جغرافیایی تحت حفاظت استان فارس

صفحه 17-36
احمد عابدی سروستانی

5.

تحلیل توزیع فضایی قیمت مسکن در شهر مشهد

صفحه 37-52
امیر اسدی؛ محمد رحیم رهنما

6.

شناسایی روابط فضایی روزهای گرم فراگیر در ایران زمین

صفحه 53-70
حسن شادمان؛ حسین عساکره

7.

فرسایش کناری رودخانه چرداول با استفاده از مدل HEC-RAS در محیط GIS

صفحه 71-80
موسی همتی؛ مهدی احمدی؛ مهدی احمدی؛ شمس اله عسگری

8.

مدت زمان انتظار رخداد یخبندان در ایران

صفحه 81-94
ابوالفضل مسعودیان؛ محمد دارند

9.

مقایسه شیوه های بومی و نوین مدیریتی سامانه همیاری ها: مطالعه موردی شهر ارسنجان، استان فارس

صفحه 95-118
سیف اله امین؛ حمیدرضا ابراهیمی؛ مریم شریف زاده؛ سید محمد جعفر ناظم السادات

10.

بررسی نقش تکتونیک در مورفولوژی ، تقطیع و تکامل مخروط افکنه موغار ( شمال اردستان)

صفحه 119-134
علیرضا تقیان

11.

پایش خشکسالی و ارزیابی امکان پیش بینی آن در استان اردبیل با استفاده از شاخص SPI و مدل ANFIS

صفحه 135-152
اکبر گل دوست؛ بهروز سبحانی

12.

بازسازی بیش از یک قرن درجه حرارت سالیانه از روی حلقه های درختی بلوط ‏ایرانی ‏‎(Quercus persica)‎‏ در جنگل های زاگرس (مطالعه موردی منطقه دنا)‏

صفحه 153-166
مهدی مومنی؛ حمید جلیلوند؛ سعید موحدی؛ حجت الله یزدان پناه؛ حسین زارعان

13.

ریز پهنه بندی خطر سیلاب در محدوده شهر تبریز با استفاده از روش AHP

صفحه 167-180
علی اکبر رسولی؛ علی اکبر رسولی؛ حسن محمودزاده؛ وحید امامی کیا

14.

اثر دما و طول روز بر سرعت مراحل نمو گلرنگ

صفحه 181-192
جواد خوشحال؛ محمدرضا شهسواری؛ طلعت یساری

15.

بازسازی برف مرزهای کواترنر پایانی در محدوده سایت ریگ

صفحه 193-208
محمد راهدان مفرد؛ محمدرضا ثروتی؛ عبدالله سیف

16.

واکاوی زمانی و مکانی بارش در سرزمین عراق

صفحه 209-224
اسماعیل رشیدی احمداباد

17.

بررسی منطقه بهمن خیز با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: تنگ درکش ورکش استان چهارمحال و بختیاری)

صفحه 225-238
علی رضا داودیان؛ رفعت زارع بیدکی؛ مسلم حیدری

18.

محاسبه تبخیر و تعرق زعفران با روش پنمن مونتیث و نیازآبی آن در استان اصفهان

صفحه 239-252
امیر گندمکار؛ ویکتوریا عزتیان؛ محمدباقر بهیار؛ حسنعلی غیور؛ زهره رجبی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب