1.

جلد


2.

شناسنامه


3.

شناسایی و پهنه بندی توزیع فراوانی بارش روزانه ایران

صفحه 1-16
سید ابوالفضل مسعودیان؛ اسماعیل نصرآبادی؛ حسین عساکره

4.

سنجش الگوی توزیع فضایی خدمات شهری در منطقه 5 شهر تهران به کمک مدل آنتروپی و ویلیامسون

صفحه 17-28
زیبا پرنون؛ لیلا واحدیان بیکی؛ حسین حاتمی نژاد

5.

فلسفه جغرافیایی تداوم رقابت در روابط بین الملل پس از جنگ سرد

صفحه 29-40
احسان لشگری؛ زهرا احمدی پور

6.

بررسی چالشها ،فرصتها و راه کارهای توسعه گردشگری روستایی(مورد مطالعه روستاهای بیاضه ،گرمه و مصرشهرستان خوروبیابانک)

صفحه 41-60
محمد علیزاده؛ محسن سقائی

7.

مقایسه دقت پیش بینی مدل های باکس- جنکینز در مدل سازی بارندگی فصلی(مطالعه موردی: ایستگاه‌های منتخب استان خوزستان)

صفحه 61-72
محمود کاشفی پور؛ فریدون رادمنش؛ فریدون رادمنش؛ علی محمد اخوند علی؛ محمد رضا گلابی

8.

تحلیلی بر علل شکل‌گیری اسکان غیررسمی با استفاده از مدل تحلیل مسیر، مطالعه موردی: محله‌ی شادقلی‌خان شهر قم

صفحه 73-88
میرنجف موسوی؛ حکیمه قنبری؛ شمس اله کاظمی زاد؛ زهره هادیانی

9.

برآورد میزان فرسایش و تولید رسوب در حوزه ی آبخیز لاور فین(استان هرمزگان) با استفاده از سنجش از دور(RS)، سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) و مدل تجربی RUSLE

صفحه 89-104
محمود حبیب اللهیان؛ احمد نوحه گر؛ علیرضا کمالی؛ محمود حبیب اللهیان؛ معصومه رخبین؛ احمد نوحه گر

10.

بررسی رابطه مصرف داخلی با ارتقاء منزلت ایران در ژئوپلیتیک گاز طبیعی

صفحه 105-128
هادی اعظمی؛ بهادر غلامی

11.

بررسی و ارزیابی پایداری مسکن روستایی (مطالعه موردی: دهستان ملاوی شهرستان پلدختر)

صفحه 129-146
محمدرضا بسحاق؛ احمد تقدیسی؛ احمد تقدیسی؛ علی آقاامرایی

12.

بررسی و تحلیل تغییرات زمانی- مکانی یخبندان در حوضه زاینده رود

صفحه 147-164
اقدس اصلانی؛ کمال امیدوار

13.

بهسازی بافت‌های فرسوده شهری با رویکرد مدیریت بحران زلزله

صفحه 165-178
اسماعیل امیدعلی؛ مسعود تقوایی؛ مسعود تقوایی؛ رسول بیدرام

14.

ارزیابی تأثیر جنگل‌کاری در کاهش فرسایش بادی محدوده پی‌بشک در شهرستان جاسک

صفحه 179-190
محمد اکبریان؛ احمد نوحه گر

15.

اقلیم بارشی سرزمین افغانستان

صفحه 191-202
مهدی مسترشد

16.

توزیع مکانی و زمانی شاخص اقلیم آسایش گردشگری استان اصفهان

صفحه 203-214
امیر گندمکار

17.

کاربرد تکنولوژی‌های جدید در تحلیل فضایی و مکانیابی پارکینگ (مطالعه موردی منطقه 6 شهر اصفهان)

صفحه 215-236
مهدی مومنی؛ مهدی مومنی؛ مهدی مومنی؛ رضا مختاری ملک‌آبادی؛ مظاهر احمدی باصری

18.

تدوین راهبردهای آمایش مناطق مرزی؛ مطالعه موردی مرزهای شرقی کشور

صفحه 237-254
مهدی مومنی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب