1.

شناسنامه


2.

جلد

صفحه 0-1

3.

کاربرد ژئومورفولوژی در اکتشاف منابع نفتی در طاقدیسهای بانکول و دنه خشک

صفحه 14-1
شهرام بهرامی؛ افروز بهروجه

4.

تحلیل فضایی و اولویت‌بندی شهرستان‌های آذربایجان غربی به منظور توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و کاهش شکاف دیجیتال

صفحه 38-15
اصغر ضرابی؛ رسول بابانسب؛ جبار علیزاده اصل؛ علیرضا رحیمی؛ رسول بابانسب

5.

شناسایی و تحلیل تغییرات شاخص‌های اقلیمِ‌کشاورزی در ایران

صفحه 50-39
سید ابوالفضل مسعودیان؛ محمد دارند

6.

بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر گسترش آپارتمان نشینی در شهر خرم آباد با استفاده از تکنیک های AHP و TOPSIS

صفحه 72-51
محمد حسین سرایی؛ مریم بیرانوندزاده؛ ابراهیم رستم گورانی

7.

پهنه بندی احتمال شرطی حالات بارش به شرط حالات دمایی در ایران زمین

صفحه 86-73
حسین عساکره؛ فاطمه ترکارانی؛ سعیده اشرفی

8.

قابلیت اقلیمی کشت زعفران در استان‌های کرمانشاه و کردستان

صفحه 102-87
فیروز مجرد؛ محمد غفوری زاده

9.

بررسی و تحلیل میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری و شورای شهر

صفحه 122-103
شهرام مهدوی؛ علی اکبر نجفی کانی؛ علی اکبر نجفی کانی؛ سمانه مسیبی

10.

بررسی ارتباط بین نوسان بارش در سواحل جنوبی دریای خزر و تغییرات فشار تراز دریا

صفحه 134-123
امیر حسین حلبیان؛ مهران شبانکاری؛ مهران شبانکاری

11.

نواحی حرارتی ایران

صفحه 144-135
مجید منتظری

12.

تحلیل و بررسی درونگرایی در شهرهای سرزمین های اسلامی

صفحه 158-145
اشرف السادات باقری

13.

برآورد و تحلیلی از شرایط زمانی- مکانی آسایش اقلیمی در استان کردستان

صفحه 176-159
بختیار محمدی

14.

تحلیلی بر ارزیابی جامعه روستایی از عملکرد نهاد دهیاری با استفاده از رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری

صفحه 196-177
عباس امینی؛ داوود جمینی

15.

بررسی نو زمین‌ساختی منطقه‌ی کاکلی- راز واقع در خراسان شمالی با استفاده از شاخص‌های مورفومتری

صفحه 210-197
مریم عزتی؛ مریم آق آتابای؛ مریم آق آتابای

16.

ارزیابی کمی فعالیت های نئوتکتونیک با تکیه بر شواهد ژئومرفیکی در حوضه ی ریجاب

صفحه 224-211
علی رضاپور؛ محمود علایی طالقانی؛ زهرا رحیم زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب