1.

جلد

صفحه -1--1

2.

شناسنامه


3.

ارزیابی خطر فرسایش آبی با استفاده از مدل ICONA

صفحه 1-14
احمد نوحه گر؛ احمد نوحه گر؛ احمد نوحه گر؛ محمد کاظمی

4.

توصیف ساختار مکانی بارش سالانۀ ایران

صفحه 15-30
حسین عساکره؛ زهره سیفی پور

5.

واکاوی اثرات گردشگری در روستای ابیانه با استفاده از تکنیک SWOT

صفحه 31-44
کریم نادری مهدیی؛ مهری اذانی؛ احمد یعقوبی فرانی؛ مریم روستایی

6.

بررسی وضعیت و شدت وارونگی های سطح پایین شهر تبریز طی دوره 2004 تا 2008

صفحه 45-54
سعید جهانبخش اصل؛ رقیه روشنی

7.

اطلس اقلیم شناسی ویژگی های آماری یخبندان های ایران

صفحه 55-66
بهلول علیجانی؛ محمود خسروی؛ سید ابوالفضل مسعودیان؛ سید ابوالفضل مسعودیان؛ محمود خسروی؛ بهلول علیجانی؛ پیمان محمودی

8.

تحلیل رفتار زمانی- مکانی پرفشار سیبری در سطح1000 هکتوپاسکال

صفحه 67-82
مهران شبانکاری؛ مهران شبانکاری؛ امیر حسین حلبیان

9.

استفاده از روابط مونت کارلو در کاهش عدم اطمینان مقایسات زوجی شاخص‌های بیابان‌زایی

صفحه 83-94
عادل سپهر

10.

تحلیل کیفی فضا ومنظر شهری و الگوی رفتاری استفاده کنندگان ازفضا (مورد: کناره رود کرج)

صفحه 95-112
حبیب اله رزاقی

11.

امنیت و توسعه پایدار و تقویت قانونمند حکومت های محلی در ایران

صفحه 113-136
علی امیدی

12.

نقش اکوتوریسم در فرصتهای شغلی و افزایش درآمد (نمونه موردی

صفحه 137-152
زهرا سلطانی؛ احمد تقدیسی؛ صدیقه کیانی

13.

پهنه‌بندی مناطق حساس به فرسایش در حوضه آبخیز کن با روش پسیاک اصلاح شده و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

صفحه 153-166
گلاله غفاری؛ حسن احمدی؛ حسن احمدی؛ امید بهمنی؛ علی اکبر نظری سامانی

14.

بررسی روند تغییرات زمانی – مکانی دمای شبانه استان اصفهان

صفحه 167-182
هوشمند عطایی؛ راضیه فنایی

15.

تحلیل عاملی موانع توسعه گردشگری روستایی در بخش سلطانیه استان زنجان

صفحه 183-194
جعفر یعقوبی

16.

اولویت‌سنجی تعیین راهبردهای توسعه فضاهای عمومی شهر عسلویه با استفاده از مدل فرآیند تحلیل شبکه (ANP)

صفحه 195-210
فرضعلی سالاری سردری؛ خدارحم بزی؛ اکبر کیانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب