1.

جلد


2.

شناسنامه


3.

کاربرد روش های آماری چند متغیره در پهنه بندی نواحی اقلیمی مطالعه موردی: استان اصفهان

صفحه 1-16
مجید منتظری

4.

نقش یخچال‌های ایران بر جریان رودخانه‌ها و برآوردی از حجم آنها

صفحه 17-32
حمیده حسینی صفا؛ سعید مرید

5.

تحلیل فضایی توسعه فیزیکی شهر اقلید با استفاده از روش سلسله مراتبی

صفحه 31-52
یوسف نصیری؛ مسعود تقوایی؛ حمید قیومی محمدی؛ مسعود تقوایی

6.

بررسی الگوهای رفتاری عربستان سعودی نسبت به نقش یابی ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران در منطقه خلیج فارس

صفحه 53-70
احسان شیخون؛ عنایت الله یزدانی

7.

تحلیلی بر تاثیر صنعت حمل و نقل هوایی بر توسعه گردشگری مذهبی مورد مطالعه: فرودگاه مشهد

صفحه 71-84
محسن سقائی

8.

بررسی تغییرات زمانی و مکانی مقدار پوشش ابر در ایران

صفحه 85-102
احمدرضا قاسمی؛ علی اکبر رسولی؛ علی اکبر رسولی؛ سعید جهانبخش؛ سعید جهانبخش

9.

نقش شهرکهای صنعتی در توسعه اقتصادی روستاهای پیرامون (مطالعه موردی: شهرک صنعتی بهشهر)

صفحه 103-116
محمدرضا نقوی؛ عبدارضا رکن الدین افتخاری؛ مهدی پورطاهری

10.

تحلیلی بر رابطه‌ی زمانی نوسان اطلس شمالی و شاخص‌های دمای سطحی اقیانوس اطلس با تغییرپذیری بارش و دمای استان لرستان

صفحه 117-128
زهرا حاجی زاده؛ برومند صلاحی

11.

تحلیل ترمودینامیک و سینوپتیکی سیلاب های لحظه ای مناطق کوهستانی (حوضه بهشت آباد)

صفحه 129-142
یونس رحیمی؛ حمید میرهاشمی؛ داریوش رحیمی

12.

تحلیل تطبیقی مبلمان شهری حاشیه کارون و زاینده رود

صفحه 143-166
سارا میرزائی؛ علیرضا رحیمی؛ علی زنگی آبادی

13.

ارتقای مدل تجزیه و تحلیل سیستمی ارزیابی توان تفرجی پارک جنگلی مخمل‌کوه خرم‌آباد با استفاده از عامل منابع آبی

صفحه 167-178
فریبا اسماعیل پور؛ جاهده تکیه خواه

14.

سطح بندی توسعه روستایی به روش تصمیم گیری چند معیاره فازی

صفحه 179-196
نگین صالحی؛ سید رامین غفاری

15.

بررسی تاثیر تکتونیک در ویژگیهای مورفومتریک شبکه زهکشی و سطوح مثلثی شکل تاقدیس دنه خشک

صفحه 197-210
سیاوش شایان؛ سیاوش شایان؛ شهرام بهرامی

16.

بارزسازی تغییرات پیچان رودهای کارون با استفاده از تصاویر چند زمانه IRS و Landsat

صفحه 211-226
نجمه نجمی؛ عبدالله سیف


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب