1.

شناسنامه مجله


2.

تحلیل تغییرات مؤلفه‌های مبنای نمایه‌های فرین بارش شهرزنجان

صفحه 1-18
حسین عساکره

3.

جلد

صفحه 1-1

4.

تحلیل فضایی و برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری دوگنبدان (گچساران)

صفحه 19-36
محمود اکبری؛ جمال محمدی

5.

تحلیل زمانی- مکانی روند روزهای فرین سرد ایران

صفحه 56-37
محمد دارند؛ سید ابوالفضل مسعودیان

6.

ارزیابی کنش متقابل حوزه‌های نفوذ شهری در شبکه شهری استان آذربایجان‌شرقی

صفحه 57-76
اسماعیل پور محمد؛ محمدحسین سرایی

7.

پهنه‌بندی اقلیم ناحیه خزری با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره

صفحه 77-90
ناصر بای؛ مجید منتظری

8.

برآورد خط فقر و بررسی تغییرات آن در مناطق روستایی استان اصفهان

صفحه 91-114
علی اکبر سلیمان نژاد؛ فرهاد خداداد کاشی

9.

مدیریت بحران وقوع سیل در شهر اصفهان با استفاده از سامانه‌های جوی

صفحه 115-128
امیر گندمکار

10.

کاربرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) درارزیابی توان سرزمین به منظورتوسعه شهری در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

صفحه 129-148
سید محسن حسینی؛ ندا اورک؛ بامشاد شناور

11.

پتانسیل سنجی و برآورد مشخصه‌های نیروی باد برای تولید انرژی در ایستگاه‌های همدیدی استان یزد

صفحه 149-168
مهدی دهقان طزرجانی؛ کمال امیدوار

12.

تحلیل تأثیر گسترش فضایی شهر تهران در افزایش آسیب پذیری ناشی از زلزله

صفحه 169-190
روح اله قانعی بافقی؛ صفر قائدرحمتی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب