1.

طراحی شهر نجف آباد، جلوه‌ای از حاکمیت تفکر برنامه ریزی ناحیه‌ای در عصر صفوی

صفحه 1-26
حسنعلی غیور نجف آبادی؛ رسول شریفی نجف آبادی

2.

بررسی تاثیر پدیده دو قطبی دمایی اقیانوس هند بر تغییرپذیری بارش‌های فصلی استان‌های جنوبی کشور

صفحه 27-46
هوشنگ قائمی؛ سعید جهانبخش؛ بهروز ساری صراف؛ هوشنگ قائمی؛ سعید جهانبخش؛ فرناز پوراصغر

3.

تأثیر تبلیغات شفاهی بر جذب گردشگران خارجی: مورد مطالعه شهر اصفهان

صفحه 47-66
محمدرضا جلیلوند؛ بهرام رنجبریان؛ سعید فتحی

4.

شناسایی اشکال مورفوژنتیک فعال در گردنه پیام با هدف برنامه ریزی ژئوتوریسم

صفحه 67-92
داود مختاری؛ مریم بیاتی خطیبی؛ داود مختاری؛ فریبا کرمی؛ مریم بیاتی خطیبی

5.

مدل سازی الگوی فضایی کاربری اراضی شهر سرعین در افق 1400 با استفاده

صفحه 93-116
اباذر اسمعلی عوری؛ فریدون بابائی اقدم؛ وکیل حیدری ساربان

6.

تحلیل اثر سامانه بلوکینگ در ایجاد بارش‌های شدید (مطالعه موردی: بارش 4 تا 7 آبان ماه 1387شمال غرب ایران)

صفحه 117-148
قاسم عزیزی؛ محسن سلطانی؛ علی حنفی؛ عباس رنجبر؛ ابراهیم میرزایی

7.

تحلیلی بر رقابت ژئوپلیتیکی قدرت‏ها در «بیضی استراتژیک انرژی»

صفحه 149-186
عنایت‎الله یزدانی؛ مجتبی تویسرکانی

8.

بررسی رابطه بین نوسانات اقلیمی با تراز آبخانه دهگلان

صفحه 187-208
ناصح قادری؛ هوشمند هوشمند عطایی؛ حامد قادرزاده

9.

بررسی عوامل اصلی و تعیین درجه نقش آنها در شکل گیری مناطق فقیرنشین در شهر اصفهان

صفحه 227-248
سعید امانپور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب