1.

متن کامل مجله + پیوست‌ها (پاییز 1392)


2.

فون سوسماران شهرستان سبزوار با تأکید بر گونه‌های هم‌زیستگاه به همراه ارائه چارچوبی برای تهیه نقشه‌های پراکنش خزندگان ایران

صفحه 1-16
مسعود یوسفی؛ علی خانی؛ صیاد شیخی ئیلانلو؛ اسکندر رستگار پویانی

3.

بررسی دو شکلی جنسی در ویژگی‌های ریخت‌شناختی جمجمه خرس قهوه‌ای (Ursus arctos Linnaeus, 1758) در ایران با روش ریخت‌سنجی هندسی

صفحه 17-26
فرزانه قنبری؛ محمد کابلی؛ سهیل ایگدری؛ باقر نظام بلوچی

4.

معرفی شاخص اجتماع‌پذیری بذر در ارزیابی پایداری بانک بذر خاک

صفحه 27-40
اعظم نورایی؛ امید اسماعیل‌زاده؛ سید غلامعلی جلالی؛ حامد اسدی

5.

استفاده از نشانگرهای اینترون-اگزون برای ارزیابی تنوع ژنتیکی در دو زیرگونه آویشن دنایی (Thymus daenensis)

صفحه 41-54
احمد اسماعیلی؛ فرزانه مجیری؛ سیده زهرا حسینی

6.

بررسی تنوع زیستی با روش تعیین زیستگاه ویژه و مقایسه الکتروفورزی پروتئین‌های بذر جمعیت‌های دو گونه بومادران (Achillea L.) در غرب ایران

صفحه 55-68
هاجر صالحی؛ عبدالکریم چهرگانی راد؛ مرتضی عطری؛ فریبا محسن‌زاده

7.

مطالعه تاکسونومی زیرجنس Schedonorus (P. Beauv.) Peterm. از جنس Festuca L. در ایران

صفحه 69-74
سید ذبیح‌اله حسینی؛ محمدرضا رحیمی‌نژاد رنجبر؛ حجت‌اله سعیدی؛ مصطفی اسدی

8.

استفاده از الگوهای پروتئینی در بررسی تنوع ژنتیکی برخی ارقام منتخب کلزا

صفحه 75-84
رؤیا رضوی‌زاده؛ فاطمه رستمی

9.

فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان منطقه‌ حفاظت شده‌ هلالی در استان خراسان رضوی

صفحه 85-100
فاطمه سخنور؛ حمید اجتهادی؛ جمیل واعظی؛ فرشید معماریانی؛ محمدرضا جوهرچی؛ زهرا رنجبر

10.

جداسازی و شناسایی آرکی‌های نمک‌دوست اجباری قابل کشت تالاب پُر شور اینچه‌برون، استان گلستان

صفحه 101-116
مهرنوش رسولی؛ محمد علی آموزگار؛ عباس اخوان سپهی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب