1.

متن کامل مجله + پیوست‌ها (پاییز 1391)


2.

فون کنه‌های خاک‏زی و کودزی بالاخانواده‌ Eviphidoidea در شهرستان نوشهرفون کنه‌های خاک‏زی و کودزی بالاخانواده‌ Eviphidoidea در شهرستان نوشهر

صفحه 1-16
یزدانفر آهنگران؛ علی افشاری؛ علیرضا صبوری؛ شهروز کاظمی

3.

بررسی تأثیر رشد آلومتریک بر صفات ریختی جمجمه گرگ (Canis lupus) با استفاده از روش تراس هندسی

صفحه 17-28
رسول خسروی؛ محمد کابلی

4.

مقایسه الگوی الکتروفورزی پروتئین‌های گلوتلین، گلوبولین، آلبومین و پرولامین در بذر چهار رقم برنج (Oryza sativa L.)

صفحه 29-36
علی اکبر احسانپور؛ لیلا عرب؛ شکوفه حاجی هاشمی؛ محبوبه ریاحی

5.

بررسی سیتوتاکسونومی جنس Catabrosa P. Beauv. از خانواده Poaceae در ایران

صفحه 37-42
فاطمه رحمتی؛ حجت‌اله سعیدی

6.

فیلوژنی بخش Hololeuce Bunge از جنس گون (Astragalus L.) و گونه‌های مرتبط با آن بر اساس صفات ریخت‌شناسی در ایران

صفحه 43-52
مجید قربانی نهوجی؛ علی اصغر معصومی؛ عباس سعیدی؛ شاهرخ کاظم پور اوصالو؛ رضا شیخ اکبری مهر

7.

بررسی تنوع ریختی گونه‌های مختلف جنس Anchusa L. از تیره Boraginaceae (گاو زبان) در ایران

صفحه 53-60
فاطمه نصرالهی؛ مریم کشاورزی؛ مسعود شیدایی

8.

مطالعه تاکسونومیک جنس Hymenocrater Fisch. & C. A. Mey. از تیره Lamiaceae، در منطقه خراسان

صفحه 61-72
آسیه اسماعیلی؛ جمیل واعظی؛ حمید اجتهادی؛ محمد فارسی؛ محمدرضا جوهرچی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب