1.

متن کامل مجله + پیوست‌ها (پاییز 1390)


2.

گزارش گونه Potentilla botschantzeviana Adylov (Syn: Potentilla butkovii var. botschantzeviana (Adylov) Soják) از تیره گل سرخ به عنوان گونه جدید برای فلور ایران

صفحه 1-6
مرضیه‌بیگم فقیر؛ فریده عطار؛ جیری سوجاک

3.

بازنگری تاکسونومیکی جنس گون Astragalus L. (Fabaceae) در استان زنجان و شرح یک گونه جدید

صفحه 7-16
علی باقری؛ علی اصغر معصومی؛ فرخ قهرمانی‌نژاد

4.

مطالعه سیتولوژیک Hordeum bulbosum L. در ایران

صفحه 17-24
حامد خدایاری؛ حجت‌اله سعیدی

5.

جنس Matricaria L. (Anthemideae, Asteraceae) در ایران: مطالعه کموتاکسونومیک بر اساس فلاونوئیدها

صفحه 25-34
مجید شریفی تهرانی؛ نصراله قاسمی

6.

ارزیابی تنوع ژنتیکی ارقام انار ایران (Punica granatum L.) با استفاده از نشانگرهای RAPD و ISSR

صفحه 35-44
مجید طالبی بدف؛ مسعود بهار؛ بهرام شریف نبی؛ احد یامچی

7.

اطلاعات جمعیتی مارکرهای D6S2879 و D6S2806 واقع در ناحیه HLA-DRB1 در جمعیت ایرانی: شناسایی اثرهایی از انتخاب طبیعی و جهت‌دار

صفحه 51-60
منصوره تجدد؛ صادق ولیان بروجنی؛ زهرا فاضلی عطار

8.

آناتومی و ریز ریخت‌شناسی برگ جنس Festuca و کاربرد تاکسونومی آن

صفحه 55-63
فاطمه زرین کمر؛ نسرین اسلامی جوینده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب