1.

متن کامل مجله + پیوست ها (تابستان 1389)


2.

مطالعه اکولوژیک و تنوع گونه‌ای اوگلنوفایت‌های (Euglenophyta) دریاچه سد زاینده‌رود

صفحه 1-10
معصومه شمس؛ سعید افشارزاده

3.

تنوع ریختی برگ نمدار (Tilia spp.) در جنگل‌های هیرکانی

صفحه 11-24
حامد یوسف‌زاده؛ مسعود طبری؛ اباصلت حسین‌زاده کلاگر؛ مصطفی اسدی؛ علی ستاریان؛ حبیب زارع

4.

بررسی تاکسونومیک گونهOnobrychis transcaspica V. Nikitin (Fabaceae) در شمال شرق ایران با تاکید بر تأثیر ارتفاع بر ویژگی‌های ریخت‌شناسی با استفاده از مارکر فلوریستیک

صفحه 25-38
زینب طلوعی؛ مرتضی عطری؛ مسعود رنجبر

5.

دو گزارش جدید از خانواده گل سرخ برای فلور ایران Potentilla radiata Lehm. و Potentilla balansae Soják

صفحه 39-46
مرضیه بیگم فقیر؛ فریده عطار؛ جیری سوجاک

6.

ریز ریخت‌شناسی و اولین گزارش از حضور Nonea stenosolen Boiss. & Balansa (Boraginaceae) در ایران

صفحه 47-54
مریم کشاورزی

7.

چند شکلی ریزماهواره‌ای در جمعیت‌های طبیعی گونه در معرض تهدید ماهی کلمه خزر در سواحل استان گلستان

صفحه 55-66
حدیثه کشیری؛ علی شعبانی؛ بهاره شعبانپور؛ محمد رضایی

8.

مقایسه زیست‌سنجی دو زیر گونه اسمی Barbus capito capito و Barbus capito conocephalus در حوزه جنوبی دریای خزر

صفحه 67-77
جلال ولی‌الهی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب