1.

متن کامل


2.

اثربخشی گشتالت درمانی و درمان شناختی- رفتاری بر میزان ابراز وجود دانش‌آموزان پسر دوره راهنمایی

صفحه 1-16
مهرداد حاجی حسنی؛ احمد اعتمادی؛ خدیجه آرین

3.

ارتباط اعتیاد به اینترنت با اضطراب در تیپ‌های شخصیتی نوع A و B

صفحه 17-30
فیروزه سپهریان؛ لیلا جوکار

4.

رابطه بین ذهن‌آگاهی و کارکردهای توجّهی پایدار و انتخابی

صفحه 31-42
وحید نجاتی؛ عباس ذبیح زاده؛ محمد رضا نیک فرجام

5.

رابطه مؤلفه‌های سرمایه روان‌شناختی و مؤلفه‌های تعهد سازمانی

صفحه 43-56
رضا هویدا؛ حجت اله مختاری؛ محمد فروهر

6.

واسازی معنایی فضای درون ذهنی مشارکت‌کنندگان در گروه‌های روان‌شناسی عامیانه:

صفحه 57-74
زهرا توللی؛ سمیه هاشمی؛ حبیب احمدی؛ علی روحانی

7.

رابطه تقاضاهای شغلی، کنترل شغلی با استرس شغلی، عاطفه مثبت و عاطفه منفی کارکنان

صفحه 75-90
سحر جهانبخش گنجه؛ حمدرضا عریضی

8.

تأثیر گروه درمانی به شیوه شناختی بر میزان افسردگی و عملکرد تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر

صفحه 91-104
شاپور فریدونی؛ فاطمه مقدسی بروجنی؛ مجید بحرینی بروجنی؛ ستاره موسوی؛ کبری سپهری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب