1.

ویژگی‌های روان‌سنجی فرم کوتاه پرسشنامه خشم نواکو در شهر اصفهان

صفحه 1-8
مختار ملک‌پور؛ ساره زنگنه؛ سارا آقابابایی

2.

رابطه بین برون‌گرایی- درون‌گرایی و سوگیری توجه به چهره‌های هیجانی در نوجوانان

صفحه 9-26
حسن شفیعی؛ حسین زارع

3.

تعیین رابطه بین مزاج و درک پذیرش و طرد پدر با رفتار پرخاشگرانه دو گروه دانش‌آموزان شنوا و ناشنوا در شهر اصفهان

صفحه 27-42
اعظم حشمتی؛ فریبا یزدخواستی؛ حسین مولوی

4.

اثربخشی معنا درمانی گروهی بر احساس تنهایی مردان بازنشسته

صفحه 43-54
منصور سودانی؛ منصور شجاعیان؛ عبدالکاظم نیسی

5.

رابطه بین جهت‌گیری مذهبی (درونی، بیرونی) و جنسیت، با اضطراب مرگ در میان دانشجویان

صفحه 55-64
زهرا منصورنژاد؛ محمدباقر کجباف

6.

تأثیر حروف‌چینی بر یادآوری محتوای درسی الکترونیک و سرعت خواندن از روی صفحه نمایشگر

صفحه 65-76
هاله کنگری؛ بهمن زندی؛ حسین زارع؛ احمد علی پور

7.

هنجاریابی و تعیین پایایی و روایی فرم کوتاه خودکارآمدی سیاهه کروی فردی در سنجش خودکارآمدی مسیر شغلی دانشجویان دانشگاه اصفهان

صفحه 77-94
مهدی اکبرزاده؛ سهراب عبدی زرین؛ ایران باغبان؛ محمدرضا عابدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب