1.

شناسنامه علمی: سال هفتم، شماره اول، پیاپی (12)، بهار و تابستان 1396


2.

رابطه اسنادهای علَی با اضطراب امتحان: نقش میانجی اهداف پیشرفت

صفحه 1-16
حسین کارشکی؛ نسرین محمدتقی زاده؛ صادق میری

3.

نقش نیمرخ شخصیت کارآفرینانه و عوامل انگیزشی در توسعۀ قصد کارآفرینانۀ دانشجویان کشاورزی در دانشگاه‌های غرب کشور

صفحه 17-34
سعید کریمی

4.

مقایسۀ سبکهای اسناد و باور به دنیای عادلانه بین افراد روانرنجورگرا، برونگرا و عادی

صفحه 35-50
حوریه بهارلو؛ پرویز صباحی؛ پروین رفیعی نیا

5.

اثربخشی چهار روش پیشگیری از سوءمصرف مواد بر نگرش نسبت به مواد مخدر و سلامت روان دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه

صفحه 51-64
غلامرضا قائد امینی هارونی؛ مجید بحرینی بروجنی؛ سید ابراهیم میر شاه جعفری؛ کبری سپهری بروجنی

6.

مقایسه ادراک از خود و روابط مدرسه‌ای در دانش‌آموزان دارای نارسایی‌های ویژه در یادگیری و عادی مقطع تحصیلی راهنمایی

صفحه 65-80
حسن رضایی جمالویی؛ عباس ابوالقاسمی؛ محمد نریمانی؛ عادل زاهد

7.

بررسی اعتیاد به اینترنت، میزان استفاده از پیام‌رسان‌های آنلاین و خیانت‌های اینترنتی به عنوان پیش‌آیند طلاق در زوج‌های در آستانۀ طلاق و مطلقۀ شهر اصفهان

صفحه 81-90
راضیه پیکانیان؛ هادی فرهادی

8.

مدل ساختاری تأثیر ویژگی‌های شخصیتی بر رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی عدالت تعاملی و کانون کنترل کار در بین کارکنان

صفحه 91-107
محمدعلی نادی؛ وجیهه اقانوری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب