1.

بررسی تأثیر فرهنگ شهروندی بر میزان گرایش به قانون‌گریزی (مورد مطالعه شهر یاسوج)

صفحه 1-20
اصغر میرفردی؛ مریم مختاری؛ فروغ فرجی؛ هومان دانشپذیر

2.

تحلیل جامعه‌شناختی عوامل اثرگذار بر رفتارهای وندالیستی (مطالعه موردی: در کلانشهر مشهد)

صفحه 21-48
احمد بخارایی؛ محمد حسن شربتیان

3.

بررسی تجارب زیسته زنان روسپی (مورد مطالعه: شهرهای یزد و اصفهان)

صفحه 49-68
علی ربانی خوراسگانی؛ فرزانه قانع عزآبادی

4.

مطالعه نقش میانجیگرایانه اعتماد اجتماعی در تأثیرگذاری دینداری بر هراس اجتماعی

صفحه 69-86
محمد عباس زاده؛ محمدباقر علیزده اقدم؛ آرزو موسوی

5.

ارزیابی اثر توزیع درآمد، تورم و نرخ باسوادی بر میزان سرقت در ایران

صفحه 78-100
رویا آل عمران؛ علی آل عمران

6.

بررسی تأثیرگذاری دوره آموزشی سربازی در مرکز 01 ارتش بر شاخص‌های همبستگی اجتماعی

صفحه 101-112
علی علی حسینی؛ حسین مهدیان؛ بهمن ربیعی نیا

7.

ارتباط میان نرخ جرم و جنایت با تورم و بیکاری در ایران

صفحه 113-127
مهرزاد ابراهیمی؛ عبدالوهاب چاکرزهی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب