1.

نشریه پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی


2.

بررسی رابطه مهارت­های اجتماعی و رفتارهای پرخطر جوانان: مطالعه موردی شهر شیراز

صفحه 1-24
حبیب احمدی؛ مهدی معینی

3.

«مطالعه برخی عوامل جریان مدرنیته مؤثّر بر گرایش زنان به طلاق» (مورد مطالعه: زنان متأهل شهر زنجان)

صفحه 25-44
محمد عباس زاده؛ حامد سعیدی عطایی؛ زهرا افشاری

4.

پیش درآمدی بر ساخت، اعتباریابی و رواسازی مقیاس سنجش رفتارهای انحرافی دانشجویان

صفحه 45-58
اکبر علیوردی نیا؛ عرفان یونسی

5.

بررسی میزان بی تفاوتی اجتماعی در بین دانشجویان (مورد مطالعه: دانشگاه اصفهان)

صفحه 59-78
هورامان قاضی زاده؛ مسعود کیانپور

6.

بررسی پدیده نزاع در بین شهروندان ساکن شهر یزد

صفحه 79-94
سیدعلیرضا افشانی؛ سعید نوائی؛ مجتبی دلبازی اصل

7.

تحلیل زمانی- مکانی آسیب ­ های اجتماعی مرتبط با مواد مخدر (مطالعه موردی: منطقه 12 شهر تهران)

صفحه 95-116
علی زنگی آبادی؛ فریاد پرهیز؛ احسان خیام باشی

8.

خشم صفت- حالت و شیوه‌های کنترل خشم و گرایش افراد به نزاع دسته جمعی

صفحه 117-130
فریبرز نیکدل؛ علی اکبر پیراسته مطلق

9.

ارزیابی مؤ لفه‌های کالبدی فضاهای عمومی و تأثیر آن در احساس امنیت اجتماعی شهروندان بابلسر

صفحه 131-152
صدیقه لطفی؛ رحیم بردی آنامرانژاد؛ حیدر واحدی

10.

تمایزات اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی مناطق کشور مطالعه نرخ بیکاری و میزان خودکشی

صفحه 153-166
محمدعلی فیض پور؛ عزت الله لطفی

11.

تأثیر پیشگیری غیرکیفری بر میزان احساس امنیت در میان جوانان شهر بروجرد

صفحه 167-182
هنگامه غضنفری؛ محمدمهدی قاسمی‌کیا


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب