1.

فاکتورهای کنترل­کننده گسترش بافت­های مختلف سیمان انیدریت و ارتباط آن با کیفیت مخزنی در مخازن کربناته دالان بالایی و کنگان- میدان پارس جنوبی

صفحه 1-26
علی کدخدائی ایلخچی؛ حسین رحیم پور بناب؛ سید رضا موسوی حرمی؛ حسین رحیم پور بناب؛ رحیم کدخدایی ایلخچی

2.

میکروفاسیس و چینه نگاری سکانسی سازند سروک در جنوب غرب بروجن

صفحه 27-40
عزیزاله طاهری؛ حسن سرادقی

3.

مدل‌سازی بلوغ حرارتی، تاریخچه زایش هیدروکربن و فرسایش سازند آغاجاری میدان نفتی بینک در جنوب ایران

صفحه 41-52
بهرام علیزاده؛ مرضیه فولادوند

4.

مطالعه فرایندهای دیاژنتیکی و تغییرات ژئوشیمیایی عناصر فرعی سازند سروک در جنوب ایران

صفحه 51-72
پریسا غلامی؛ محمد حسین آدابی

5.

شواهد رسوبات توفانی و توربیدایتی در سازند پابده، شمال و جنوب غرب حوضه زاگرس

صفحه 73-96
رضا بهبهانی؛ حسن محسنی؛ سعید خدابخش؛ زهره آتشمرد

6.

ارتباط رخساره های رسوبی با گسترش فرآیندهای دیاژنزی و کیفیت مخزنی بخش بالایی سازند سروک در یکی از میادین بزرگ نفتی، جنوب غربی ایران

صفحه 97-114
جواد هنرمند؛ ایرج مداحی

7.

محیط رسوبی بخش بالایی سازند دالان بر روی کمان قطر- فارس و حاشیه شرقی آن: میادین پارس جنوبی و سلمان

صفحه 115-136
مریم فتوت؛ غزل هاشمی حسینی؛ حسین رحیم پور بناب

8.

رخساره هاوعناصر ساختاری رودخانه زاینده رود در منطقه ورزنه(قورتان- ورزنه)

صفحه 137-154
حمیدرضا پاکزاد؛ محمد حسین مروت


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب