1.

شماره کامل مجله پژوهشهای تاریخی شماره 20 زمستان 1392


2.

تیمورتاش و بحرین 1306 تا 1312ش/1927 تا 1934م

صفحه 1-22
محمدامیر شیخ نوری؛ ابوذر خسروی

3.

کمیجیان و نقش آن‌ها در تحولات سیاسی ماوراءالنهر

صفحه 23-38
محسن رحمتی

4.

نقش و جایگاه زن در ایل بختیاری در دوره قاجار از دیدگاه سیاحان اروپایی (1210 تا ۱۳۴۴ق/1۷۹۶ تا ۱۹۲۵م)

صفحه 39-54
علی اکبر کجباف؛ فریدون الهیاری؛ سمیه بختیاری

5.

نقش و جایگاه خاندان جابری در دیوانسالاری عصر صفویه، با تاکید بر میرزا سلمان‌خان جابری (985 تا 1135ق)

صفحه 55-68
علی اکبر جعفری؛ سید حسین رئیس السادات؛ سمیه سادات سجادی جزی

6.

ریشه‌یابی دلایل اصلاحات اقتصادی نصربن‌سیار در خراسان و علل ناکامی اصلاحات او

صفحه 69-82
ذکرالله محمدی؛ محمد محمدپور

7.

نسبت میان قانون، حقوق، حدود و آزادی از منظر میرزااسمعیل دُرْدی اصفهانی

صفحه 83-104
قباد منصوربخت؛ مهدی فرجی

8.

تحلیل نظام حکومتی محمود و مسعود غزنوی (387 تا 432ق/997 تا 1041م) در آثار ادبی‌تاریخی براساس نظریة لیکرت

صفحه 105-124
بهزاد اویسی؛ بتول رستمی؛ سیاوش یاری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب