1.

شماره کامل مجله پژوهشهای تاریخی شماره 15 پاییز 1391


2.

بازار و نهضت ملی شدن صنعت نفت

صفحه 1-12
شیدا صابری؛ محمدامیر شیخ نوری

3.

رقابت سیاسی و تجاری فرانسه و بریتانیا در عمان (1810–1798م/ 1189 -1177هـ . ش)

صفحه 13-26
فرج الله احمدی؛ ستاره اسلامی

4.

مهاجرت تجار بستکی به دبی و تشکیل بستکیه (دوران قاجار و پهلوی)

صفحه 27-42
حبیب الله سعیدی نیا؛ عبدالزراق ملکی

5.

اهمیت دفترخانه‌ عصر صفوی و فرجام دفاتردیوانی (1135-907 هـ. ق. /1722-1502 م)

صفحه 43-56
نصرالله پورمحمدی املشی

6.

تأثیر شبه قاره هند بر رقابتهای روس و انگلیس در فلات شرقی ایران

صفحه 57-70
محمد پیری؛ محمدرضا عسکرانی

7.

از تاریخ تا داستان؛ تحلیل عناصر مشترک بین تاریخ و داستان

صفحه 71-86
محسن محمدی فشارکی؛ فضل الله خدادادی

8.

تعیین حدود مغستان، خاستگاه ملوک هرموز

صفحه 87-96
محمد صداقتی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب