1.

شماره کامل مجله شماره 24 - دوفصلنامه بهار و تابستان 1392


2.

مقایسه تحلیلی مبدأ و مقصد روح در آیین زرتشت و یهود با سه اثر از عارفان مسلمان (اللّمع فی التصوف، شرح التعرف لمذهب التصوّف، کشف المحجوب)

صفحه 1-26
تقی پورنامداریان؛ فاطمه کوپا؛ علی محمد پشتدار؛ مریم محمدی

3.

بررسی چند ترقیمه ‌از نسخ غزلیات شمس

صفحه 27-52
محمدیوسف نیری؛ الهام خلیلی جهرمی؛ شیرین رزمجو بختیاری

4.

مفهوم شناسی ایمان و پیوند آن با تجربه دینی در اندیشه مولوی در مثنوی

صفحه 53-76
محمدرضا حاجی اسماعیلی؛ مهدی مطیع؛ پیمان کمالوند

5.

بررسی نسخه‌های خطی شرح شطحیات و ضرورت تصحیح دوباره آن

صفحه 77-104
مریم حسینی؛ الهام رستاد

6.

بررسی وتحلیل کهن‌الگوی پیر فرزانه در رساله‌های سهروردی

صفحه 105-134
محمد طاهری؛ فریبا رضایی؛ حمید آقاجانی

7.

تقابل آرای شمس و مولوی در باب حلّاج

صفحه 135-156
فاطمه محمدی عسکرآبادی؛ مهدی ملک ثابت

8.

نقش قرائت و استماع قرآن در سیر و سلوک (در متون عرفانی زبان فارسی تا پایان قرن ششم هجری)

صفحه 157-176
تقی اجیه؛ احسان رئیسی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب