1.

بـررسی محیـط شهـری و عنـاصر آن در داستـان‌های کـودک و نـوجوان از سـال 1360 تـا 1369 هجری شمسی

صفحه 1-30
کاووس حسن لی؛ زهرا پیرصوفی املشی

2.

ازکلام محوری تا هرمنوتیک کلاسیک با تامّلی بر آثار منثور ناصر خسرو

صفحه 31-64
محمد غلامرضایی؛ احمد خاتمی؛ فرزاد بالو

3.

مضامین حرکت در شاهنامه

صفحه 65-92
اسماعیل شفق؛ سمیرا جهان رمضان

4.

بررسی و تحلیل ساختار روایی هفت خوان رستم

صفحه 93-118
علیرضا نبی لو

5.

عالم صغیر و عالم کبیر در آثار منثور ناصر خسرو

صفحه 119-144
فاطمه حیدری

6.

بررسی عناصر غیرزبانی در شعر گفتار

صفحه 145-174
ساناز رحیم بیکی؛ قدرت الله طاهری

7.

تشبیهات اقلیمی در داستانهای شمال و جنوب ایران

صفحه 175-196
علی نوری؛ علی قره خانی

8.

تأمّل در قرائت و معنی بیتی از شاهنامه

صفحه 197-241
فریده وجدانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب