1.

اقتضای حال، زبان رمزی و تأویل شعر عرفانی

صفحه 1-20
تقی پورنامداریان

2.

تأمّلی در مثَلِ پیش قاضی و معلّق‌بازی؟!

صفحه 21-32
علی محمد موذنی؛ مجید منصوری

3.

نقد و بررسی شعر نو آیینی پیش از انقلاب اسلامی

صفحه 33-56
میرجلیل اکرمی؛ محمد خاکپور

4.

بررسی تمنّای لکانی در خسرو و شیرین نظامی

صفحه 57-78
مهدخت پورخالقی چترودی؛ سارا فرضی

5.

بررسی و تحلیل «هفت بزم انوشیروان» در شاهنامه به عنوان نمودی از «مجلس‌گویی» در ایران پیش از اسلام

صفحه 79-98
فاطمه غلامی؛ نجف جوکار

6.

تحقیق تطبیقی داستان حضرت یعقوب (ع) و فریدون و فرزندان آنان

صفحه 99-124
محمد مهدی پور

7.

مقایسه تحلیلی طرح و محتوای نمایشنامه «پرنده آبی» از موریس مترلینگ با منظومه عرفانی «منطق الطیر» عطار

صفحه 125-142
محمدرضا نصر اصفهانی؛ محبوبه همتیان

8.

زمینه‌های گفتگویی طنز در مثنوی

صفحه 143-166
علیرضا محمدی کله سر؛ محمدکاظم یوسف پور؛ محمدعلی خزانه دارلو


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب