1.

تجلّی مضامین اعتقادی در شعر طاهره صفّارزاده

یونس شعاعی؛ فاطمه مدرسی

2.

ﺗﺄثیر بابا فغانی بر جریان‌های شعری عصر صفوی

صفحه 19-42
علی محمد موذنی؛ امیر ضیغمی

3.

نماد و خاستگاه آن در شعر نیما یوشیج

صفحه 43-64
محمدجعفر یاحقی؛ احمد سنچولی

4.

رمزگشایی از رفتارهای غیرکلامی در داستان روی ماه خداوند را ببوس

صفحه 65-88
احمد رضی؛ سمیه حاجتی

5.

بررسی و تبیین سیر تاریخی هویت انسانی بر اساس الگوهای ایرانشهری در شاهنامه فردوسی

صفحه 89-114
مریم صادقی گیوی؛ خدیجه ططری

6.

بررسی الگوی نشانه- معنا‌شناسی گفتمانی در شعر قیصر امین‌پور

صفحه 115-136
عبدالله حسن زاده میرعلی؛ ابراهیم کنعانی

7.

بررسی تأثیر شاهنامه بر سام‌نامه

صفحه 137-164
وحید رویانی

8.

هویت بر اساس داستان مارگیر مولوی

صفحه 165-186
ابوالقاسم فاتحی؛ ابراهیم اخلاصی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب