1.

ارزیابی آسیب پذیری شبکه انتقال در سیستمهای قدرت با استفاده از الگوریتم ژنتیک

صفحه 1-10
ابراهیم کریمی؛ سید محمد مدنی؛ اکبر ابراهیمی

2.

طراحی الگوریتم بهینه‌سازی چندهدفه به کمک الگوریتم جغرافیای زیستی و الگوریتم تکاملی تفاضلی

صفحه 11-24
سمیرا عبدی دویران؛ محمد تشنه لب؛ مهدی علیاری شوره دلی؛ حمید گل احمدی

3.

روشی جدید در بارزدایی فرکانسی بهینه در سیستم های میکروگرید با حضور نیروگاه های بادی به کمک شبکه ANFIS

صفحه 25-40
حبیب عموشاهی؛ رحمت الله هوشمند؛ امین خدابخشیان؛ مجید معظمی

4.

تعیین یک مدل جدید بر اساس الگوریتم تبدیل فوریه گسسته برای مطالعه پدیده فوق اشباع در طی برق دار کردن ترانسفورماتور قدرت بدون بار با امپدانس یا بار اضافه از سمت منبع و تاثیر آن بر حفاظت دیفرانسیل

صفحه 41-54
بهرام نوشاد؛ مرتضی رزاز؛ سید قدر اله سیف السادات

5.

تخمین اضافه‌ولتاژهای کلیدزنی در خطوط انتقال با استفاده از روش عصبی- فازی

صفحه 55-66
رضا شریعتی نسب؛ محسن عکافی مبارکه؛ محسن فرشاد

6.

برنامه ریزی کوتاه مدت واحدهای آبی حرارتی با استفاده از الگوریتم توسعه یافته بهینه یابی جفت گیری زنبور عسل برنامه ریزی کوتاه مدت واحدهای آبی حرارتی با استفاده از الگوریتم توسعه یافته بهینه یابی جفت گیری زنبور عسل

صفحه 67-80
حامد برادران توکلی؛ بابک مظفری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب