1.

بهینه‌سازی خودکار کارایی نرم‌افزار مبتنی بر مدل با استفاده از MOPSO

صفحه 1-11
مریم آموزگار؛ مهدی افتخاری

2.

تعیین درصد خطای سیم‌پیچی موتور سنکرون مغناطیس دائم با استفاده از منطق فازی

صفحه 12-24
مهران تقی پور گرجی کلایی؛ محمد علی شمسی نژاد؛ سید محمد رضوی؛ محسن فرشاد؛ ایرج فرجی؛ حسن قهرمانی

3.

جایابی بهینه واحدهای اندازه گیری فازور برای حفظ رؤیت پذیری کامل شبکه‌های قدرت در صورت خروج تکی خطوط

صفحه 25-36
علی انشایی؛ رحمت الله هوشمند؛ فریبرز حقیقت دار فشارکی

4.

ارزیابی و مقایسه روش‌های الگوهای مکانی مشترک و قطعه‌بندی هوشمند در آشکارسازی مؤلفه P300

صفحه 37-54
زهرا امینی؛ وحید ابوطالبی؛ محمد تقی صادقی

5.

استراتژی کنترل هوشمند در خودروهای هایبرید پیل سوختی

صفحه 55-66
امین حاجی زاده

6.

استفاده از ویرایش جدید الگوریتم توسعه یافته‌ اجتماع ذرات در مدیریت بهینه اقتصادی – امنیتی توان رآکتیو در سیستم‌های قدرت

صفحه 67-80
محمود عبادیان؛ رضا ابولی؛ محسن فرشاد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب