بورنگ, َشیما, جهانبخش گده کهریز, سدابه, اصغری, رسول, پارسا, حامد, نوروزپور, مهران. (1403). تأثیر نوع و غلظت های مختلف تنظیم کننده های رشد گیاهی بر میزان تولید بافت کالوس گیاه رازیانه (Foeniculum vulgare) و ترکیبات بیوشیمیایی و متابولیت های ثانویه در شرایط درون شیشه ای. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, (), -. doi: 10.22108/ijpb.2024.141006.1359
َشیما بورنگ; سدابه جهانبخش گده کهریز; رسول اصغری; حامد پارسا; مهران نوروزپور. "تأثیر نوع و غلظت های مختلف تنظیم کننده های رشد گیاهی بر میزان تولید بافت کالوس گیاه رازیانه (Foeniculum vulgare) و ترکیبات بیوشیمیایی و متابولیت های ثانویه در شرایط درون شیشه ای". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, , , 1403, -. doi: 10.22108/ijpb.2024.141006.1359
بورنگ, َشیما, جهانبخش گده کهریز, سدابه, اصغری, رسول, پارسا, حامد, نوروزپور, مهران. (1403). 'تأثیر نوع و غلظت های مختلف تنظیم کننده های رشد گیاهی بر میزان تولید بافت کالوس گیاه رازیانه (Foeniculum vulgare) و ترکیبات بیوشیمیایی و متابولیت های ثانویه در شرایط درون شیشه ای', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, (), pp. -. doi: 10.22108/ijpb.2024.141006.1359
بورنگ, َشیما, جهانبخش گده کهریز, سدابه, اصغری, رسول, پارسا, حامد, نوروزپور, مهران. تأثیر نوع و غلظت های مختلف تنظیم کننده های رشد گیاهی بر میزان تولید بافت کالوس گیاه رازیانه (Foeniculum vulgare) و ترکیبات بیوشیمیایی و متابولیت های ثانویه در شرایط درون شیشه ای. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1403; (): -. doi: 10.22108/ijpb.2024.141006.1359


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب