محمدشفیع, محبوبه, نیستانی, محمدرضا, میرشاه جعفری, ابراهیم, تقوائی, ویدا. (1403). تبیین نشانگرهای بهبودکیفیت ارزشیابی توانمندی های فراگیران در آموزش عالی فنی و حرفه ای با تأکید بر مهارت محوری و قابلیت اشتغال. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, (), -. doi: 10.22108/nea.2024.137501.1901
محبوبه محمدشفیع; محمدرضا نیستانی; ابراهیم میرشاه جعفری; ویدا تقوائی. "تبیین نشانگرهای بهبودکیفیت ارزشیابی توانمندی های فراگیران در آموزش عالی فنی و حرفه ای با تأکید بر مهارت محوری و قابلیت اشتغال". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, , , 1403, -. doi: 10.22108/nea.2024.137501.1901
محمدشفیع, محبوبه, نیستانی, محمدرضا, میرشاه جعفری, ابراهیم, تقوائی, ویدا. (1403). 'تبیین نشانگرهای بهبودکیفیت ارزشیابی توانمندی های فراگیران در آموزش عالی فنی و حرفه ای با تأکید بر مهارت محوری و قابلیت اشتغال', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, (), pp. -. doi: 10.22108/nea.2024.137501.1901
محمدشفیع, محبوبه, نیستانی, محمدرضا, میرشاه جعفری, ابراهیم, تقوائی, ویدا. تبیین نشانگرهای بهبودکیفیت ارزشیابی توانمندی های فراگیران در آموزش عالی فنی و حرفه ای با تأکید بر مهارت محوری و قابلیت اشتغال. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1403; (): -. doi: 10.22108/nea.2024.137501.1901


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب