شبیری, زهرا سادات, عسگری, الهه, امینی, کیومرث. (1403). تغییرات بیان ژن‌های vanA و vanB باکتری استافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس تحت تیمار با متابولیت‌های ثانویه‌ی سیانوباکتر آنابنا. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, (), -. doi: 10.22108/bjm.2024.140026.1572
زهرا سادات شبیری; الهه عسگری; کیومرث امینی. "تغییرات بیان ژن‌های vanA و vanB باکتری استافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس تحت تیمار با متابولیت‌های ثانویه‌ی سیانوباکتر آنابنا". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, , , 1403, -. doi: 10.22108/bjm.2024.140026.1572
شبیری, زهرا سادات, عسگری, الهه, امینی, کیومرث. (1403). 'تغییرات بیان ژن‌های vanA و vanB باکتری استافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس تحت تیمار با متابولیت‌های ثانویه‌ی سیانوباکتر آنابنا', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, (), pp. -. doi: 10.22108/bjm.2024.140026.1572
شبیری, زهرا سادات, عسگری, الهه, امینی, کیومرث. تغییرات بیان ژن‌های vanA و vanB باکتری استافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس تحت تیمار با متابولیت‌های ثانویه‌ی سیانوباکتر آنابنا. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1403; (): -. doi: 10.22108/bjm.2024.140026.1572


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب