. (1402). سال سیزدهم، شماره چهار،شماره پیاپی 51، زمستان1402. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 13(4), 1-148. doi: 10.22108/sppl.2024.28353
. "سال سیزدهم، شماره چهار،شماره پیاپی 51، زمستان1402". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 13, 4, 1402, 1-148. doi: 10.22108/sppl.2024.28353
. (1402). 'سال سیزدهم، شماره چهار،شماره پیاپی 51، زمستان1402', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 13(4), pp. 1-148. doi: 10.22108/sppl.2024.28353
. سال سیزدهم، شماره چهار،شماره پیاپی 51، زمستان1402. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1402; 13(4): 1-148. doi: 10.22108/sppl.2024.28353


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب