صالحی, مجتبی, زارعی, صبا, جبارپور, عفت. (1403). بررسی تأثیر یکپارچگی مشتریان سبز بر عملکرد نوآوری سبز با نقش تعدیلگر اندازۀ شرکت و یکپارچگی داخلی با متغیر میانجی آگاهی زیست‌محیطی مدیریت ارشد (‌مطالعۀ موردی: شرکت بهمن). سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 15(1), 51-70. doi: 10.22108/pom.2024.138658.1524
مجتبی صالحی; صبا زارعی; عفت جبارپور. "بررسی تأثیر یکپارچگی مشتریان سبز بر عملکرد نوآوری سبز با نقش تعدیلگر اندازۀ شرکت و یکپارچگی داخلی با متغیر میانجی آگاهی زیست‌محیطی مدیریت ارشد (‌مطالعۀ موردی: شرکت بهمن)". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 15, 1, 1403, 51-70. doi: 10.22108/pom.2024.138658.1524
صالحی, مجتبی, زارعی, صبا, جبارپور, عفت. (1403). 'بررسی تأثیر یکپارچگی مشتریان سبز بر عملکرد نوآوری سبز با نقش تعدیلگر اندازۀ شرکت و یکپارچگی داخلی با متغیر میانجی آگاهی زیست‌محیطی مدیریت ارشد (‌مطالعۀ موردی: شرکت بهمن)', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 15(1), pp. 51-70. doi: 10.22108/pom.2024.138658.1524
صالحی, مجتبی, زارعی, صبا, جبارپور, عفت. بررسی تأثیر یکپارچگی مشتریان سبز بر عملکرد نوآوری سبز با نقش تعدیلگر اندازۀ شرکت و یکپارچگی داخلی با متغیر میانجی آگاهی زیست‌محیطی مدیریت ارشد (‌مطالعۀ موردی: شرکت بهمن). سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1403; 15(1): 51-70. doi: 10.22108/pom.2024.138658.1524


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب