موقر, مرتضی, امامقلی زاده, سعید, صاحب الداری, مینو. (1402). بازاریابی تأثیرگذار: شناسایی و تبیین تأثیر‌های روانشناختی اینفلوئنسرهای شبکههای اجتماعی بر مصرفکنندگان ‏‏(مورد مطالعه: دانشجویان دختر دانشگاه مازندران)‏. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 13(3), 23-48. doi: 10.22108/nmrj.2023.137087.2873
مرتضی موقر; سعید امامقلی زاده; مینو صاحب الداری. "بازاریابی تأثیرگذار: شناسایی و تبیین تأثیر‌های روانشناختی اینفلوئنسرهای شبکههای اجتماعی بر مصرفکنندگان ‏‏(مورد مطالعه: دانشجویان دختر دانشگاه مازندران)‏". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 13, 3, 1402, 23-48. doi: 10.22108/nmrj.2023.137087.2873
موقر, مرتضی, امامقلی زاده, سعید, صاحب الداری, مینو. (1402). 'بازاریابی تأثیرگذار: شناسایی و تبیین تأثیر‌های روانشناختی اینفلوئنسرهای شبکههای اجتماعی بر مصرفکنندگان ‏‏(مورد مطالعه: دانشجویان دختر دانشگاه مازندران)‏', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 13(3), pp. 23-48. doi: 10.22108/nmrj.2023.137087.2873
موقر, مرتضی, امامقلی زاده, سعید, صاحب الداری, مینو. بازاریابی تأثیرگذار: شناسایی و تبیین تأثیر‌های روانشناختی اینفلوئنسرهای شبکههای اجتماعی بر مصرفکنندگان ‏‏(مورد مطالعه: دانشجویان دختر دانشگاه مازندران)‏. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1402; 13(3): 23-48. doi: 10.22108/nmrj.2023.137087.2873


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب