نوروزپور, مهران, اصغری زکریا, رسول, زارع, ناصر, ابراهیمی, حسینعلی, پارسا, حامد, بورنگ, شیما. (1401). تأثیر نوع و غلظت عوامل محرک بر ویژگی‌های بیوشیمیایی و تولید متابولیت‌های ثانویۀ بافت کالوس گیاه مورینگا (Moringa oleifera L.). سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 14(3), 93-112. doi: 10.22108/ijpb.2023.138311.1325
مهران نوروزپور; رسول اصغری زکریا; ناصر زارع; حسینعلی ابراهیمی; حامد پارسا; شیما بورنگ. "تأثیر نوع و غلظت عوامل محرک بر ویژگی‌های بیوشیمیایی و تولید متابولیت‌های ثانویۀ بافت کالوس گیاه مورینگا (Moringa oleifera L.)". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 14, 3, 1401, 93-112. doi: 10.22108/ijpb.2023.138311.1325
نوروزپور, مهران, اصغری زکریا, رسول, زارع, ناصر, ابراهیمی, حسینعلی, پارسا, حامد, بورنگ, شیما. (1401). 'تأثیر نوع و غلظت عوامل محرک بر ویژگی‌های بیوشیمیایی و تولید متابولیت‌های ثانویۀ بافت کالوس گیاه مورینگا (Moringa oleifera L.)', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 14(3), pp. 93-112. doi: 10.22108/ijpb.2023.138311.1325
نوروزپور, مهران, اصغری زکریا, رسول, زارع, ناصر, ابراهیمی, حسینعلی, پارسا, حامد, بورنگ, شیما. تأثیر نوع و غلظت عوامل محرک بر ویژگی‌های بیوشیمیایی و تولید متابولیت‌های ثانویۀ بافت کالوس گیاه مورینگا (Moringa oleifera L.). سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1401; 14(3): 93-112. doi: 10.22108/ijpb.2023.138311.1325


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب