. (1401). پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران، سال یازدهم، شماره پیاپی (38)، شماره سوم، پاییز 1401. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 11(3), -.
. "پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران، سال یازدهم، شماره پیاپی (38)، شماره سوم، پاییز 1401". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 11, 3, 1401, -.
. (1401). 'پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران، سال یازدهم، شماره پیاپی (38)، شماره سوم، پاییز 1401', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 11(3), pp. -.
. پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران، سال یازدهم، شماره پیاپی (38)، شماره سوم، پاییز 1401. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1401; 11(3): -.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب