. (1401). شناسنامه علمی، پترولوژی، سال سیزدهم، شماره سوم، پیاپی 51، پاییز 1401. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 13(3), -. doi: 10.22108/ijp.2022.27360
. "شناسنامه علمی، پترولوژی، سال سیزدهم، شماره سوم، پیاپی 51، پاییز 1401". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 13, 3, 1401, -. doi: 10.22108/ijp.2022.27360
. (1401). 'شناسنامه علمی، پترولوژی، سال سیزدهم، شماره سوم، پیاپی 51، پاییز 1401', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 13(3), pp. -. doi: 10.22108/ijp.2022.27360
. شناسنامه علمی، پترولوژی، سال سیزدهم، شماره سوم، پیاپی 51، پاییز 1401. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1401; 13(3): -. doi: 10.22108/ijp.2022.27360


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب