. (1401). شناسنامه علمی، پترولوژی، سال سیزدهم، شماره چهارم، پیاپی 50، زمستان 1401. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 13(2), -. doi: 10.22108/ijp.2022.27359
. "شناسنامه علمی، پترولوژی، سال سیزدهم، شماره چهارم، پیاپی 50، زمستان 1401". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 13, 2, 1401, -. doi: 10.22108/ijp.2022.27359
. (1401). 'شناسنامه علمی، پترولوژی، سال سیزدهم، شماره چهارم، پیاپی 50، زمستان 1401', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 13(2), pp. -. doi: 10.22108/ijp.2022.27359
. شناسنامه علمی، پترولوژی، سال سیزدهم، شماره چهارم، پیاپی 50، زمستان 1401. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1401; 13(2): -. doi: 10.22108/ijp.2022.27359


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب