. (1401). شناسنامه علمی، پترولوژی، سال سیزدهم، شماره اول، پیاپی 49 ، بهار 1401. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 13(1), -. doi: 10.22108/ijp.2022.27358
. "شناسنامه علمی، پترولوژی، سال سیزدهم، شماره اول، پیاپی 49 ، بهار 1401". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 13, 1, 1401, -. doi: 10.22108/ijp.2022.27358
. (1401). 'شناسنامه علمی، پترولوژی، سال سیزدهم، شماره اول، پیاپی 49 ، بهار 1401', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 13(1), pp. -. doi: 10.22108/ijp.2022.27358
. شناسنامه علمی، پترولوژی، سال سیزدهم، شماره اول، پیاپی 49 ، بهار 1401. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1401; 13(1): -. doi: 10.22108/ijp.2022.27358


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب