. (1401). شناسنامه علمی، پژوهش نامه روانشناسی مثبت، سال هشتم، شماره پیاپی 30، شماره دوم، تابستان 1401. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 8(2), -. doi: 10.22108/ppls.2022.27349
. "شناسنامه علمی، پژوهش نامه روانشناسی مثبت، سال هشتم، شماره پیاپی 30، شماره دوم، تابستان 1401". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 8, 2, 1401, -. doi: 10.22108/ppls.2022.27349
. (1401). 'شناسنامه علمی، پژوهش نامه روانشناسی مثبت، سال هشتم، شماره پیاپی 30، شماره دوم، تابستان 1401', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 8(2), pp. -. doi: 10.22108/ppls.2022.27349
. شناسنامه علمی، پژوهش نامه روانشناسی مثبت، سال هشتم، شماره پیاپی 30، شماره دوم، تابستان 1401. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1401; 8(2): -. doi: 10.22108/ppls.2022.27349


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب