. (1401). سال سیزدهم، شماره سوم، پاییز 1401. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 13(3), 1-116. doi: 10.22108/isee.2022.27335
. "سال سیزدهم، شماره سوم، پاییز 1401". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 13, 3, 1401, 1-116. doi: 10.22108/isee.2022.27335
. (1401). 'سال سیزدهم، شماره سوم، پاییز 1401', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 13(3), pp. 1-116. doi: 10.22108/isee.2022.27335
. سال سیزدهم، شماره سوم، پاییز 1401. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1401; 13(3): 1-116. doi: 10.22108/isee.2022.27335


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب