. (1401). سال سیزدهم، شماره دوم، تابستان 1401. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 13(2), 1-114.
. "سال سیزدهم، شماره دوم، تابستان 1401". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 13, 2, 1401, 1-114.
. (1401). 'سال سیزدهم، شماره دوم، تابستان 1401', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 13(2), pp. 1-114.
. سال سیزدهم، شماره دوم، تابستان 1401. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1401; 13(2): 1-114.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب