. (1401). سال دوازدهم، شماره دو،شماره پیاپی 45، تابستان 1401. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 12(2), 1-162.
. "سال دوازدهم، شماره دو،شماره پیاپی 45، تابستان 1401". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 12, 2, 1401, 1-162.
. (1401). 'سال دوازدهم، شماره دو،شماره پیاپی 45، تابستان 1401', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 12(2), pp. 1-162.
. سال دوازدهم، شماره دو،شماره پیاپی 45، تابستان 1401. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1401; 12(2): 1-162.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب